Cung cấp hosting và tên miền

KIỂM TRA TÊN MIỀN

.vn .com.vn .net.vn .org.vn .info.vn .gov.vn .edu.vn
.com .net .org .info .us .xxx .ac.vn
.co.uk .biz .pro.vn .biz.vn .name.vn .int.vn .name
.mobi .asia .bz .ws .cc .tv .co
.com.co .net.co .me .tel .in .de .org.tw
.health.vn .it .nom.co .tw .com.tw .net.tw Tất cả
Tên miền địa giới
TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 Tên Dịch vụ  Phí cài đặt  Phí duy trì hàng năm  Phí Transfer
 .com  Miễn phí     250.000 đ  200.000 đ
 .net  Miễn phí    250.000 đ  200.000 đ
 .org  Miễn phí    250.000 đ  200.000 đ
 .info  Miễn phí   250.000 đ  200.000 đ
 .us  Miễn phí  195.000 đ  175.000 đ
 .biz  Miễn phí  230.000 đ  200.000 đ
 .cc  Miễn phí  450.000 đ  430.000 đ
 .asia  Miễn phí  350.000 đ  330.000 đ
 .eu  Miễn phí  230.000 đ  200.000 đ
 .me  Miễn phí  600.000 đ  580.000 đ
 .tel  Miễn phí  330.000 đ  310.000 đ
 .co  Miễn phí  600.000 đ  580.000 đ

TÊN MIỀN VIỆT NAM

 Tên Dịch vụ  Phí cài đặt  Phí duy trì hàng năm  Phí Transfer
.vn
  350.000 đ   480.000 đ  Miễn phí
 .com.vn   350.000 đ   350.000 đ  Miễn phí
 .net.vn   350.000 đ   350.000 đ  Miễn phí
 .org.vn   200.000 đ  200.000 đ  Miễn phí
.info.vn  200.000 đ  200.000 đ  Miễn phí
 .gov.vn  200.000 đ  200.000 đ  Miễn phí
 .edu.vn  200.000 đ  200.000 đ  Miễn phí
 .biz.vn  350.000 đ  350.000 đ  Miễn phí
.name.vn 300.000 đ  300.000 đ  Miễn phí
 .pro.vn  200.000 đ  200.000 đ  Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN
(ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...)
 200.000 đ  200.000 đ  Miễn phí